O nás

Polabská hasičská liga (dále jen PHL) navazuje na Polabskou ligu založenou v roce 2010 skupinou SDH na Zálabí kolínského okresu z podnětu tehdejšího vedení SDH Ovčáry. Sbory, které se původně přihlásily, byly většinou v útlumu činnosti a nebo dokonce znovu založeny. Cílem tohoto volného sdružení je organizovat soutěžní setkávání hasičů s cílem prověřit ovládání techniky v disciplíně požární útok jako základu umění hasiče v praxi, vzájemnou výměnu zkušeností a poznávání se. Každá společná akce má hlavního pořadatele některé SDH – člena PHL. Bližší informace jsou obsaženy v dokumentech, které si PHL schválila.

Soutěží se ve 4 kategoriích : mladší děti, starší děti, ženy, muži . Základním dokumentem pro pravidla soutěžení je Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy a Směrnice hry Plamen.
PHL si podle zkušeností některé požadavky Směrnic upravuje, ale tak, aby to nebylo na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků. Úpravy platné v PHL mimo ni jsou neplatné.
Pro měření časů má PHL k dispozici elektronickou časomíru s nástřikovými terči. Časomíru sestavil a sponzorským darem věnoval do ligy pan Jaroslav Němeček a jeho firma Pester CEE s.r.o..

Vstupy SDH do PHL:
2010 – Ovčáry, Lžovice, Tři Dvory, Němčice, Býchory
2011 – Ohaře
2013 – Krakovany
2014- Veltruby, Rasochy
2015 – Plaňany, Vrbčany
2016 – Sendražice
2017 – Vítězov, Mančice
2018 – Vitice

Základními požadavky na účastníka v PHL jsou úhrada členských příspěvků u OSH, vklad do PHL, odpovědnostní pojištění akce.